Torras i Bages, 4 - 08290 Cerdanyola del Vallès (BCN) - T. 93 586 31 13
consulta@ladentista.com
normativasbok2.jpg

Seguretat per sobre de tot

 

Oferir  un servei de qualitat significa que el PACIENT és el centre de la nostra activitat. Aquest fet es tradueix en la selecció de la tecnologia més avançada, organització, confortabilitat i relacions humanes.

La Clínica garanteix un rigorós compliment de:

 • Mesures higièniques i d’esterilització.
 • Calibració de tots els aparells de què disposem (RX, Telerradiografia de perfil i Ortopantomografia digitalitzada, TAC, Radiovisiografia, Autoclaus Sèrie B, Làser, etc.).
 • Correcte utilització de tots els materials i fàrmacs. El seu magatzematge i caducitat.
 • Formació periòdica del personal.
 • Consecució dels objectius marcats de qualitat dels tractaments.
 • Protocols de tractament consensuats i de demostrada eficàcia  amb suport científic.
 • Correcta organització amb funcions i responsabilitats clares i concretes de tots els ingredients de l’equip de La Clínica.

 Per La Dentista, la qualitat és sinònim de:

 • Satisfacció i fidelitat del pacient
 • Qualitat del servei
 • Optimització dels processos i recursos
 • Salvaguardar la confortabilitat i garantir la higiene i seguretat dels nostres serveis, així com brindar la seguretat del nostre equip de treball.

 

transparent.gif