Endodòncia

Encara que una dent sigui endodonciada, no està lliure de càries ni de filtracions bacterianes.

En estos casos, se puede instaurar de nuevo una infección en el hueso que provoque dolor, igual que si la endodoncia no se ha realizado correctamente (cosa que ocurre cuando los conductos no se han sellado tridimensionalmente).

En ambos casos, nuestro equipo de endodoncistas recurre al tratamiento de reendodoncia, el cual consiste en eliminar todo el material que se había empleado anteriormente para sellar el sistema de conductos, poder así desinfectarlos y, finalmente, volver a sellarlos.

Tipus d'endodòncia

Reendodòncia

Encara que una dent sigui endodonciada, no està lliure de càries ni de filtracions bacterianes. En aquests casos, es pot tornar a instaurar una infecció a l’os que provoqui dolor, igual que si l’endodòncia no s’ha realitzat correctament (cosa que passa quan els conductes no s’han segellat tridimensionalment).

En ambos casos, nuestro equipo de endodoncistas recurre al tratamiento de reendodoncia, el cual consiste en eliminar todo el material que se había empleado anteriormente para sellar el sistema de conductos, poder así desinfectarlos y, finalmente, volver a sellarlos.

Cirurgia endodòntica

En els casos en què ens trobem amb una infecció en una dent endodonciada i no es pugui realitzar la reendodòncia, la solució és la cirurgia endodòntica. Aquest tractament consisteix a accedir quirúrgicament a la punta de l’arrel per tal de poder-la tallar i tractar el sistema de conductes radiculars des de l’àrea que hem seccionat.

En essència, és com si féssim l’endodòncia des de l’arrel de la dent en lloc de fer-ho des de la corona, que és el que es basa en el procediment convencional.

Autotrasplant

Hi ha casos en què una molar o una altra dent no es poden mantenir i cal fer una extracció. Si disposem d’un queixal del judici sa podem optar per procediments d’autotrasplantaments, extraient la peça i, al mateix moment, reimplantant el queixal del seny.

Es tracta d’un procediment que a la Clínica La Dentista desenvolupem sovint gràcies als nostres escàners i impressores digitals, permetent-nos ser molt predictibles amb aquestes tècniques d’autotransplantament.