Normatives

Seguretat abans que res

Oferir un servei de qualitat significa situar al pacient en el centre de la nostra activitat, que es tradueix en la selecció de la tecnológia més avançada, organització, confortabilitat i relacions humanes.

La Clínica garanteix un rigorós compliment de:

Mesures higièniques i d’esterilització.
Calibratge de tots els aparells de què disposem (RX, Teleradiografia de perfil i Ortopantomografia digitalitzada, TAC, Radiovisiografia, Autoclaus Sèrie B, Làser, etc.)
Correcte maneig de tots els materials i fàrmacs. El seu emmagatzematge i caducitat.
Formació periòdica del personal.
Assoliment dels objectius marcats de qualitat de tractaments.
Protocols de tractament consensuats i de demostrada eficàcia amb suport científic.
Correcta organització amb funcions i responsabilitats clares i concretes de tots els integrants de l’equip de la Clínica.
Per La Dentista, la qualitat és sinònim de:

Satisfacció i fidelitat del pacient.
Qualitat del servei.
Optimització dels processos i recursos.
Salvaguardar la confortabilitat i garantir la higiene i seguretat dels nostres serveis així com brindar la seguretat en l’equip de treball.

Oferir la millor cura és la nostra missió

per tu i per a tu

935863113

consulta@ladentista.com

C/ Torras i Bages, 4 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)