Protocols

Hem implantat els nous protocols de seguretat

Equips de desinfecció coronavirus llum ultraviolada.