Protocols

Seguretat davant tot

L’obtenció d’un servei de qualitat significa ubicar-se al PACIENT al centre de la nostra activitat, que es traduirà en la selecció de la tecnologia més avançada, organització, comoditat i relacions humanes. </ p>

La Clinica garantiza un riguroso cumplimiento de:

 • Medidas higiénicas y de esterilización.
 • Calibració de tots els aparells de què disposem (RX, Telerradiografía de perfil) y Ortopantomografía digitalizada, TAC, Radiovisiografia, Autoclaves Serie B, Láser, etc.)
 • Correcte manejat de tots els materials i fàrmacs. Su storageaje and caducidad.
 • Formació periòdica del personal.
 • Consecució dels objectius marcats de qualitat de tractaments.
 • Protocolos de tractament consensuats i de demostració eficaç amb suport científic.
 • Correcta organització amb funcions i responsabilitats clares i concretes de tots els integrants de l’equip de La Clinica.

Per a la Dentista, la qualitat és sinònim de:

 • Satisfacció i fidelitat del pacient.
 • Calitat del servei.
 • Optimització dels processos i recursos.
 • Salvaguardar la confortabilitat i garantia de la higiene i seguretat dels nostres serveis així com brindar la seguretat en l’equip de treball.